Werk

Werkend vanuit een sterk historisch besef zie ik het als mijn taak om de door mij ervaren werkelijkheid vast te leggen in een beeld en het daardoor 'buiten de tijd' te plaatsen, zodat het telkens opnieuw beleefd kan worden op elk moment dat zich daartoe leent.

Mijn werk bevindt zich veelal tussen abstractie en figuratie. De emotionele lading zou je kunnen karakteriseren met de volgende trefwoorden: religieus, mythisch, melancholiek, icoon, relikwie, begrenzing.

In mijn schilderijen is naast kleur, vorm en textuur ook de stijlvorm een uitdrukkingsmiddel geworden. Ik kies een stijlvorm (realistisch, expressionistisch, romantisch, impressionistisch, etc.) in het verlengde van de emotie en het gevoel van datgene wat ik probeer uit te drukken.

Materiaalkeuzes worden gemaakt op grond van de natuurlijke uitdrukkingskracht van beelddrager en techniek. Bijzondere aandacht en interesse heb ik ook voor de begrenzing van het beeld. Een schilderij heeft bij mij vrijwel altijd nadrukkelijk een begrenzing of geen begrenzing. Als er een lijst om het schilderij zit dan is deze onderdeel van het totale beeld. Kaders en begrenzingen hebben een bijzondere betekenis.

In mijn werk is altijd sprake van een religieuze of mythische grondslag. Het religieuze en het mythische hebben mijns inziens veel met elkaar te maken. Je zou kunnen zeggen dat ze in het verlengde van elkaar liggen. Beide vinden hun erfelijke oorsprong diep in het onderbewuste van de mens. Ieder mens zoekt somtijds naar oplossingen van de grote levensvraagstukken. In mijn werk ben ik bezig met het verbeelden van dergelijke vragen. Het gaat mij erom betekenisvolle dingen te maken zodat ik het contact met de droomwereld niet verlies. Daardoor blijft in de kunst immers het geheim bewaard.